Genel

Diş dolgusu, çürük nedeniyle doku kaybetmiş, travma nedeniyle kırılmış ya da ağızda meydana gelen aşınmalar sonucunda madde kaybına uğramış dişlerde diş dokusunu, tekrardan tamamlamak amacıyla uygulanır. Dolgu fiyatları, dolgu çeşitlerine ve diş dolgusunun büyüklüğüne göre değişmektedir.

İlgili bölge çürüğün derinliğe göre uyuşturulur. Çürük temizlendikten sonra, gerekli izolasyon şartları sağlanarak, diş dolgusu, ortalama 30 dakika – 1 saat içerisinde tamamlanır.  Çürük temizlendikten sonra, dolgu maddesi tabaka tabaka yerleştirilir  ve ışın verilerek sertleştirilir. Diş dolgusu tamamlandıktan sonra, hastaya ağzı kapattırılıp, yükseklik kontrolleri yapılır. Yükseklik varsa, aşındırma yapıldıktan sonra, dolgu yüzeyi cilalanır. Hasta günlük hayatına, uyuşukluk geçtikten sonra dönebilir.

Eğer çürük erken teşhis edilip diş dolgusu uygulanmazsa, çürük ilerleyip kanal tedavisine, hatta diş kaybına neden olabilir ve dişin çekilmesinin ardından da implant gibi tedavilere  kadar, bu süreç uzayabilir.

Diş Dolgusu Hangi Durumlarda Yapılır?

Diş dolguları, çürük, aşınmalar ya da travma nedeniyle meydana gelen kırıklar nedeniyle, dişin hasar gören kısmını tamir etmek amacıyla yapılan restorasyonlardır. Diş dokusu, fonksiyon ve estetik bakımından doğal halini taklit edecek şekilde tamamlanır. Özellikle diş şekillerinden mutlu olmayan ya da dişlerinin arasındaki boşluklardan şikayetçi olan kişilerde estetik nedenlerle de diş dolguları yapılabilir.

Diş Dolgusu Nasıl Yapılır?

 1. Dolgu yapılacak dişten öncelikle röntgen alınmalıdır. Böylece çürüğün derinliği ve hangi bölgeleri etkilediği tespit edilebilir.
 2. Hangi dişte çürük olduğun tespit edilmesi ardından, çürük doku özel aletler yardımıyla dişten uzaklaştırılır ve sağlıklı doku geriye kalır.
 3. Diş tükürükten izole edildikten sonra diş dolgusunun taşkın olmasını önleyen bantlar takılır.
 4. Tercih edilen dolgu çeşidine göre gerekli malzemeler hazırlanır ve dolgu malzemesi  dişin içerisine tabaka tabaka yerleştirilir.
 5. Eğer kompozit dolgu kullanılacaksa, diş içerisine yerleştirilen yumuşak kıvamdaki dolgu malzemesi, ışın cihazı kullanarak sertleştirilir.
 6. Bundan sonra dolgu yapılan dişin yüksekliğine bakılır. Ağız açma ve kapama hareketi yapılarak diş yüksekliği belirlenir. Hastanın yüksekliğinden rahatsız olduğu kısımlar hekim tarafından aşındırılır.
 7. Son olarak diş dolgusunun cilası yapılır ve çürükten arındırılan diş, ağrısız bir şekilde kullanılabilir.

Diş Dolgusu Çeşitleri Nelerdir?

Diş Dolgusu, kullanılan malzemeye ve içerdiği diş yüzeyi sayısına göre sınıflara ayrılır. Kullanılan malzemeye göre diş dolgularını;

 • Amalgam Dolgular
 • Altın Dolgular
 • Kompozit Dolgular
 • Seramik Dolgular (İnley ve Onley) , olarak ayırabiliriz. Diş dolgusu direkt olarak hasta ağzında yapılabildiği gibi,  diş teknisyeni tarafından laboratuvarda  hazırlanıp, ağız içerisinde dişe  de yapıştırılabilir. Diş dolgusu fiyatları, kullanılan malzemeye ve yapım tekniğine göre değişmektedir.

Amalgam Dolgular

Gümüş dolgu olarak da bilinen amalgam dolguları, diş hekimleri 150 yıl boyunca yaygın olarak kullanmıştır. Amalgam dolgular, gümüş, bakır ve kalay ve palladyumun civa ile birleşmesi sonucu oluşurlar. Civa, metalleri birbirine bağlayarak , dolgu maddesinin dayanıklılığını sağlamaktadır. içerisindeki civa oranı,  %42 ile %52 arasında değişmektedir.

Halk arasında gümüş dolgu olarak da bilinen amalgam dolgular , diş hekimleri  tarafından 150 yıl boyunca yaygın olarak kullanılmıştır ve en çok kullanılan diş dolgusu malzemesidir. Fakat günümüzde  amalgam diş dolguları, civa içerdikleri,  gümüş renginde olmaları ve mekanik tutuculuk elde etmek için fazla diş dokusu kaldırılmasına ihtiyaç duyulduğu için eskisi gibi tercih edilmemektedir. Bu nedenlerle amalgam dolgu fiyatları, kompozit ve seramik dolgulara göre daha düşüktür.

Özellikle amalgamın içerisindeki civanın sağlığa zararlı olduğu yönünde uzun yıllar bir çok tartışma olmuştur.  Dünya Diş Hekimleri Örgütü’nün (FDI) ve Amerikan Diş Hekimleri Birliği’nin (ADA) raporunda ”altı yaş ve daha büyüklerde,  amalgam ile sağlık açısından oluşan yan etkiler arasında  bir ilişki kurulamamış, ayrıca 2 araştırmada, 6 yaş ve daha büyüklerde, amalgamın kullanımı ile ilişkili olarak herhangi bir nörolojik sorun ve böbrek sorununun da  bulunamadığı” ortaya konmuştur. 

Amalgam Dolgu Nasıl Yapılır?

Amalgam dolgu nedir açıkladıktan sonra, amalgam dolgu nasıl yapılır konusunu da açıklayabiliriz. Çürük olan diş tespit edildikten sonra, çürük doku özel aletlerle temizlenir. Amalgam dolgu dişe kompozit dolgu gibi kimyasal olarak yapışmaz, onun yerine  mekanik tutucukla tutunur. Mekanik tutuculuğu artırmak için çürük dokunun yanı sıra, sağlıklı doku da kaldırılarak, boşluğa özel bir şekil verilir.

Daha sonra amalgam dolgu bir kapsül içerisinde, makinede civa ile karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. böylece civa buharından korunmuş olunur. Yumuşak kıvamdayken parça parça diş boşluğuna tepilir ve şekil verilir. Birkaç dakika içerisinde  amalgam sertleşir. Dolgu sertleştikten sonra hastaya ağzı açıp kapatması söylenerek erken temas olan yerleri boyayan bir renkli kağıt yardımıyla,  yükseklik olup olmadığı saptanır. Yüksek olan ve fazla boyanan kısım aşındırılır. Bir gün sonra amalgama cila yapmak için yeni bir randevu oluşturulur.

Amalgam Dolguların Avantajları Nelerdir ?

 • Hazırlanması ve uygulanması kolaydır.
 • Ağız sıvılarından etkilenmez.
 • Diş duvarlarına adaptasyonu iyidir.
 • Çiğneme kuvvetlerine karşı oldukça dayanıklıdır.
 • Maliyetleri düşüktür.

Amalgam Dolguların Dezavantajları Nelerdir?

 • Estetik değildirler.
 • Tutuculuk sağlanması için fazla diş dokusu aşındırılır,  sağlam dokuların da çıkartılması gerekir.
 • Isı ve elektriksel uyarıları iletirler.
 • Cilaları kolay bozulur.

Amalgam Dolgu Yaptırdıktan Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

 1. En az bir saat yemek yenmemelidir.
 2. İlk gün sert gıdaların tüketilmesinden kaçınılmalıdır.
 3. İşlemin üzerinden 24 saat geçtikten sonra cila işlemi için yeni bir randevu oluşturulmalıdır.
 4. Amalgam dolgu sonrası geçici bir süre soğuk, sıcak hassasiyeti olabilmektedir. Zamanla geçecektir.

Amalgam Dolgudaki Civa Zehirli Midir? Kullanılması Güvenli Midir?

Amalgam dolgu aşındıkça, içindeki civa, buhar şeklinde çok az miktarda açığa çıkar ve vücut tarafından emilebilir. Fakat emilen bu miktarda civa, çalışmalar,  toksik bir etkiye neden olmayacak kadar düşüktür. Çalışmalar amalgam dolgunun neden olduğu civa miktarının, yediğimiz yiyeceklerden ya da  günlük ortamlarda maruz kalınanlardan daha az olduğunu ortaya koymuştur.

FDA (Amerikan İlaç ve Gıda İdaresi) , 2017 yılında, amalgam dolgunun altı yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde güvenilir olduğunu belirtmiştir. Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda FDA, amalgamın kullanımından çıkartılmasına gerekçe olacak sonuçlar bulunmadığını söylemiştir.

Eğer amalgam dolgu yaptırmak istiyorsanız, günümüzde civanın açığa çıkmasını en aza indiren indiyum içeren amalgam dolgular tercih edilebilir.  Amalgam dolguların çıkartılması sırasında, ağızda durmalarına göre  ortama daha fazla civa buharı çıkmaktadır. Bu nedenle dolgularının sökülmesinin gerektiği kesin durumlar dışında (dolgunun kırılması ya da yeni bir çürüğün oluşması), amalgam dolguların çıkartılması önerilmemektedir.

Amalgamın sökülmesi gerektiği durumlarda, hasta, hekim ve çevre açısından bir takım önlemler alınması gerekmektedir.

Amalgam Dolgu Çıkartılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 1. Hastanın saçları, yüzü ve kıyafetleri kapatılmalıdır. Çünkü sökülen parçalar, hastanın saçına ya da kıyafetlerine sıçrayabilmektedir.
 2. Amalgamın çıkartılması sırasında, ağıza rubber dam denilen ve sadece çalışılan dişi açıkta bırakan lastik bir örtü takılır.
 3. Rubber dam lastiğinin altına tükürük emici yerleştirilmeli ve bu sayede lastik altına sızan civa buharı uzaklaştırılmalıdır.
 4. Amalgam dolgu  büyük parçalar halince çıkartılmalıdır.  Bir defada 2 ‘den fazla dolgu çıkartılmamalıdır. Daha fazla dişten amalgam dolgu çıkartılacaksa, ayrı bir randevu verilmelidir. Randevular arasında en az 15 gün  olmalıdır.
 5. Söküm yapılırken bol su irrigasyonu kullanılmalıdır, böylece dişin ısınması önlenerek civa buharının daha az miktarda açığa çıkması sağlanmış olur.
 6. Emiş özelliği yüksek bir cerrahi aspiratör kullanılmalıdır.
 7. işlem tamamlanınca, rubber dam dikkatlice sökülmelidir.
 8. Hekim özellikle gazı filtreliyen bir maske kullanmalıdır.
 9. Oda havalandırılmalıdır.

Amalgam parçacıkların atık su sistemiyle çevreye zarar vermesini engellemek için amalgam ayrıştırıcı cihaz kullanılmalıdır.

Amalgam tek parça halinde çıkartılabilirse, su içinde saklanarak, yetkili birimlere verilerek imha edilmesi sağlanmalıdır.

Eğer amalgam dolgudan uzak durmak istiyorsanız, hekiminizle konuşup dişteki kayıp miktarına göre kompozit, porselen ya da altın dolguları tercih edebilirsiniz.

Altın Dolgular

Altın diş dolguları , uzun yıllar, özellikle arka dişlerde en ideal dolgu maddesi olarak kabul edilmiştir. Diş dolgusunda altın, çinko, platin, paladyum gibi veya diğer metal türleriyle birleştirilerek kullanılır. Böylece diğer sert metaller sayesinde çiğneme kuvvetlerine dirençli hale gelirken rengi de altın gibi gözükür.

Eğer altın dolgu, ağız içerisinde direkt olarak yapılacaksa, 25 mikron kalınlığında atın varaklar diş üzerindeki oyuğa teker teker yerleştirilir ve sıkıştırma tekniği ile dolgu yapılır.

Direkt olarak ağız içinde yapılmayacaksa, dişten ölçü alınır, dolgu boşluğu geçici bir dolgu malzemesi ile kapatılır. Daha sonra teknisyen, laboratuvarda altın dolguyu hazırlar ve bir sonraki seans hekim tarafından diş üzerine yapıştırılır. Böylece diğer dişlerle daha ideal bir ilişki elde edilir.

Altın dolgular diğer dolgulara göre oldukça uzun ömürlüdür. Uzun yıllar hatta ömür boyu kullanılabilirler. Anti bakteriyel özellik gösterirler. Çok sert bir malzeme olmadığı için, zaman içerisinde karşı dişi aşındırmaz. Fakat yapım tekniklerinin çok hassas olması, diğer dolgulara göre oldukça pahalı olmaları  ve daha iyi alternatifleri olması sebebiyle günümüzde tercih edilmemektedir.

Avantajları

 • 25-40 sene gibi uzun süreler ağızda kullanılabilir.
 • Korozyona dirençlidir.
 • Renk değiştirmez.
 • Fiziksel ve mekanik özellikleri oldukça iyidir.

Dezavantajları

 • Oldukça pahalıdır.
 • Estetik görünüme sahip değildir.
 • Yapım tekniği hassas ve zordur.

Kompozit Dolgular

Kompozit dolgular, doğal diş rengini taklit eden, ön bölge ve arka bölge diş dolgularında güvenle kullanılabilen reçine esaslı, hamur kıvamında dolgu malzemeleridir. Işık yardımı ile ağız içinde sertleştirilirler. Cilalanma özellikleri ve dayanaklılıkları, markalara göre değişmektedir. Yapımları, teknik hassasiyet gerektirir. Diş üzerine uygulanan özel ilaçlar sayesinde dişe yapışması sağlanır. Özellikle ön diş uygulamalarında son derece estetik sonuçlar alınır.

Kompozit dolgular, amalgam dolgulara göre daha pahalı bir yöntemdir. Fakat tek seansta uygulanmaları ve teknisyene ihtiyaç duyulmaması nedeniyle inley ve onleylere göre  fiyatları daha ekonomiktir.

Kompozit Dolgular Hangi Durumlarda Uygulanır?

Kompozit dolgu uygulanabilecek durumlar;

 • Çürük dişlerin onarımını sağlamak
 • Dişlerdeki şekil bozukluklarını gidermek için estetik amaçlı olarak
 • Dişlerin arasındaki boşlukların (diestemalar) kapatılmasını sağlamak için estetik amaçlı olarak
 • Dişlerdeki renk değişikliklerini düzeltmek
 • Dişeti çekilmesi veya diş sıkmasına bağlı olarak gelişen kök yüzeyindeki defektlerin onarımını sağlamak amacıyla kullanılabilir. Diş eti çekilmeleri , kök yüzeylerinde ciddi hassasiyetlere neden olabilir ve zaman içerisinde kök yüzeylerinde çürük gelişebilir.

Kompozit Dolguların Avantajları Nelerdir?

Kompozit dolguların en büyük avantajı, doğal diş dokusunu ve rengini son derece iyi taklit ederek, özellikle ön bölgede çok iyi estetik uyum göstermesidir.

 • 45-60 dakika gibi kısa bir sürede bitirilip, hemen ardından cilaları yapılabilir.
 • Kırılmalara karşı dirençlidir. Amalgam gibi ağzı içerisinde korozyona uğramazlar.
 • Ağız içinde tamirleri yapılabilir.
 • Kompozit dolgunun tutunması için, fazla diş dokusu çıkarmaya gerek yoktur. Diş dokusu için daha koruyucu bir yöntemdir.
 • Hem arka hem ön bölgede güvenle kullanılabilirler.
 • Porselen ve Altın dolgulara göre daha ekonomiktirler.

Kompozit Dolguların Dezavantajları Nelerdir?

Kompozit dolgunun belirgin bir dezavantajı yoktur. zaman içerisinde özellikle çok çay kahve tüketen kişilerde ve sigara kullananlarda renkleşebilir. Yapımları teknik hassasiyet gerektirir. Bu nedenle yapım sırasında kurallara uyulması ve dişin kurutulması çok önemlidir. Özellikle kanal tedavili dişler gibi, büyük hasara sahip dişlerde kullanılırsa kırılma ihtimali olabilir. Bu nedenle büyük doku hasarı olan dişlerde, porselen dolgular (inley ve onley) ya da diş kuronları önerilebilir.

Kompozit Dolgu Nasıl Yapılır? Yapım Aşamasında Kullanılan Malzemeler Nelerdir?

Kompozit dolgu yapımına başlamadan önce, ilk olarak diş rengi belirlenmelidir, diş ile uyumlu bir dolgu rengi seçilir. Daha sonra dişin çürük kısmının sinire yakınlığına göre, diş uyuşturulur. Derin olmayan çürüklerde, dişi uyuşturmaya gerek yoktur. Daha sonra çürük kısım temizlenir. Dolgunun tükürükten etkilenmemesi için, diş izole edilir.

Daha sonra dolgu yapılacak yüzey,  dolgunun dişe daha güçlü bağlanmasını sağlamak için, diş yüzeyini pürüzlendiren bir jel  kaplanır. 20-30 saniye beklenir ve bol su ile yıkanır. Daha sonra dolgunun dişe yapışmasını sağlayan bir ajan (bonding) diş yüzeyine uygulanır ve 20 saniye ışın cihazı(mavi ışık) ile ışınlanır.

Kompozit dolgu tabakalar halinde , hamur kıvamındayken dişe uygulanır. Tabakaların 2 mm’yi geçmemesine dikkat edilmelidir. Hamur kıvamında olan kompozit dolgu şekillendirildikten sonra, ışın aletiyle sertleşmesi için ışınlanır. Yükseklik alındıktan sonra, hemen cila işlemine geçilebilir. Eğer diş uyuşturulmadıysa, hasta diş dolgusu işlemi sonrasında hemen yemek yiyebilir.

Kompozit Dolgunun Ömrü Ne Kadardır?

Kompozit dolgunun ömrü, düzenli diş hekimi kontrollerine ve kişinin ağız bakımına bağlıdır. İyi ağız bakımı yapan ve düzenli diş hekimi muayenesi yaptıran kişilerde, kompozit dolgu ortalama 5 ile 10 sene arasında kullanılabilir. Düzenli kontrollerde yapılan muayene ve röntgen sonuçlarına göre, dolgunun değişmesinin gerekip gerekmediğine karar verilir.

Kompozit Dolgu Hangi Dişlere Yapılabilir?

Kompozit dolgu hem ön hem arka bölge dişlerde güvenle kullanılabilir. Arka bölgede güçlendirilmiş kompozitler, çiğneme kuvvetlerine karşı daha dirençlidir. Kanal tedavisi görmüş, büyük dolgu gereken dişlerde , kompozit dolgu yerine kırılmalara karşı daha dayanıklı olan  seramik dolgu yapılması ya da dişin kaplanması önerilir.

Kompozit dolgular, dişlerdeki şekil bozukluklarını gidermek veya dişler arasındaki boşlukları kapatmak için estetik amaçlarla da kullanılabilir.

Kompozit Dolgu İçin Özel Bir Bakım Gerekli midir?

Kompozit dolgu için özel bir bakım gerekmemektedir. Günlük ağız bakımı işlemleri, sabahları ve akşamları en az 2 dakika diş fırçalama ve diş ipi kullanımı önerilir. Dolgunuzu daha uzun süre kullanmak istiyorsanız, düzenli diş hekimleri kontrolleri ve belirli aralıklarla yaptıracağınız profesyonel temizlik işlemleri önemlidir. Dolgularınızla sert bir şeyler kırmamanız gerekir. Diş gıcırdatma, kalem, tırnak ısırma, çerez kabuklarını diş ile kırma gibi kötü alışkanlıklar, dolgularınıza ve dişlerinize zarar verebilir.

İnley ve Onley (Porselen Dolgular)

İnley ve Onleyler, özellikle geniş doku kaybı bulunan dişlerde, kanal tedavili dişlerde ya da arka dişlerde aşınmaya bağlı olarak boylarının yükseltilmesi istendiği durumlarda kullanılır.  Eğer dişte dolguyu destekleyecek kadar doku kalmamışsa fakat harabiyet dişin kaplanmasını gerektirecek boyutta değilse, inley ve onleyler bize çözüm sunarlar. Diş dokusunu koruyan bir yöntemdir.

Dişin dış duvarlarını da kapsadığı durumlarda onley olarak isimlendirilir. Genellikle seramik malzemeden ya da seramikle güçlendirilmiş kompozitten üretildiği için estetik açıdan oldukça iyi sonuçlar vermektedir.

Doku kaybı büyük olan, özellikle kanal tedavili dişlerin, restorasyonunda kullanılarak, çiğneme kuvvetleri karşısında kırılmasını önler. Yapıştırıcı aralığı çok az olduğu için, sızdırmalara karşı daha dirençlidir.

Dişten ölçü alınarak, ağız dışında teknisyen ya da diş hekimi tarafından hazırlanır. Ağız içinde prova edildikten sonra, özel yapıştırıcılarla dişe yapıştırılır. Son yıllarda yaygınlaşan dijital sistemler yardımıyla, aynı gün içerisinde yapılabilir. Kompozit dolgulara göre daha uzun ömürlü ve dirençlidir. Geniş doku kaybı olan dişlerinde restorasyonunda uygulanan inley ve onley tarzı dolgular, ayrıca bir teknisyen çalışması da gerektirdiği için kompozit dolgulara göre daha yüksek maliyete sahiptirler.

Diş Dolgu Sonrası Hassasiyet Normal midir?

Dolgu sonrası, özellikle çürüğün derin olduğu durumlarda, 4-6 hafta kadar hassasiyet olabilir. Sonrasında çoğunlukla hassasiyet geçer. Hassasiyetin geçmediği büyük dolgularda kanal tedavisi düşünülebilir.

Diş Dolgusu Fiyatları Ne Kadar 2021?

Diş dolgusu fiyatları , dişteki doku kaybının miktarına ve kullanılacak materyalin özelliğine göre değişiklik göstermektedir.

Diş Dolgusu Ne kadar Sürer?

Tek bir diş dolgusu işlemi, ortalama olarak 1 saat sürebilmektedir. Kompozit dolgular, bir seansta tamamlanır. Eğer seramik dolgular uygulanacaksa, seans sayısı artabilir.

Dolgulu Diş Ağrır mı?

Dolgulu Dişlerde, yeni oluşan çürükler ya da geniş doku kaybı ve diş sinirine yakın dolgusu olan dişlerin zaman içerisinde canlılıklarını yitirip, kök uçlarında lezyon gelişmesine bağlı olarak, ağrı hissedilebilir.

Diş Dolgusu Ne Kadar Dayanır?

Dolgulu bir dişin ömrü, kişinin ağız hijyeni alışkanlıkları ile doğrudan ilişkilidir. Yine diş sıkma ve gıcırdatma gibi, dolguya fazla kuvvet verecek, kötü alışkanlıklar, dolguda kırık ve çatlaklara neden olabilir.  Rutin yapılan kontrollerde, dolguların kenar uyumları, renk değişimleri gözlemlenmeli, periapikal diş filmleri belirli aralıklarla çekilmelidir.

Dolgulu Diş Çürür mü?

Dolgu yapılan dişler, düzenli fırçalanmaz ve diş ipi kullanılmazsa, dolguda değil ama diş dokusunda yeni çürükler gelişebilir. Bu nedenler ağız hijyeni işlemlerinin doğru ve düzenli yapılması, diş hekimi kontrol seanslarının takip edilmesi önemlidir.

Diş Dolgusu Yaparken Acır Mı?

Diş dolgusu yaparken, ilgili bölgeye uygulanan lokal anestezi, sürecin tamamen acısız tamamlanmasını sağlar. Bu nedenle, diş dolgusu randevunuza karnınız tok olarak gelmeniz önerilir. Lokal anestezi sonrası, anestezinin etkisi geçene kadar yemek yenmesi önerilmez. Lokal anestezi öncesi herhangi bir alerjik durumunuz varsa, hekiminizi bilgilendirmelisiniz. İşlem sonrası, özellikle derin dolgularda birkaç gün hassasiyet hissedilebilir. Yine işlem yapılan bölge, özellikle ara yüz dolgularında kullanılan, dolgunun taşkın olmasını engelleyen,  matrix ve kama sistemlerinden dolayı,işlem sonrasında biraz hassas olabilir. işlem sonrasında ağrı kesici kullanımı gerekli değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doktora Sor
Doktora Sor
Merhaba,
Sizlere nasıl yardımcı olabilirim?